Op Amp جهت بارهای خازنی بزرگ

Operational Amplifier

در این مقاله تقویت کننده عملیاتی (Op Amp) با ولتاژ پایین که قابلیت جریان‌دهی به بارهای بزرگ خازنی را دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرآیند ساخت این تقویت کننده عملیاتی CMOS بوده و با استفاده از روش جبران‌سازی میلر به همراه یک طبقه با پهنای باند وسیع به یک جبران‌سازی بهینه رسیده است. جهت دریافت فایل مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید:

رمز: www.mehrakizadeh.com

ارسال نظر