موضوعات بایگانی: معماری

Water And Architecture

آب و معماری

توسط | معماری | بدون نظر

در همه دوران تاریخی معماران ما آب را در مجموعه‌های خود وارد می‌کردند و گنجینه‌ای از خصوصیات فیزیکی، مذهبی و اسطوره‌ای را به خدمت می‌گرفتند تا معماری آنان از غنای بیشتری برخوردار باشد.

ادامه مطلب