هوای گریه | وبسایت احسان مهرکی زاده

هوای گریه

Havaye Geryeh

نه بسته‌ام به کس دل

نه بسته کس به من دل

چو تخته پاره بر موج

رها رها رها من

ز من هر آنکه او دور

چو دل به سینه نزدیک

به من هر آنکه نزدیک

از او جدا جدا من

نه چشم دل به سویی

نه باده در سبویی

که تر کنم گلویی

به یاد آشنا من

ستاره‌ها نهفته

در آسمان ابری

دلم گرفته ای دوست

هوای گریه با من

یک نظر

ارسال نظر