Water And Architecture

آب و معماری

توسط | معماری | بدون نظر

در همه دوران تاریخی معماران ما آب را در مجموعه‌های خود وارد می‌کردند و گنجینه‌ای از خصوصیات فیزیکی، مذهبی و اسطوره‌ای را به خدمت می‌گرفتند تا معماری آنان از غنای بیشتری برخوردار باشد.

ادامه مطلب

Bazare Ghadime Dezful

بازار قدیم (کهنه) دزفول

توسط | معماری | بدون نظر

از آنجایی که انسان موجودی است که در هر شرایطی می‌تواند زیبایی بیافریند بازار کهنه دزفول نیز یکی از بازارهای سنتی این شهر است که با وجود شرایط سخت و کمبود هر گونه امکانات از دیر باز محل آفرینش زیبایی‌هایی در قالب آثار صنایع دستی و هنری بوده است.

ادامه مطلب