شب نیلوفـــری

Shabe Niloofari

باید از عطر اقاقی تو رو آغاز کنم

با صدای خیس بارون تو رو آواز کنم

از تماشای قناری به تو پرواز کنم

به تو پل می‌زنم از بهانه‌هامو

از همه شبانه‌هامو

می‌رسم به تو دوباره

بوی عطرتو میدن ترانه‌هامو

پُر اسمت می‌شن عاشقانه‌هامو

از گل و شعر و ستاره

می‌رسم به تو دوباره

نیستی اما یادت اینجاست

وقت گل کردن رویاست

به تو من می‌رسم از این شب نیلوفری

به تو می‌رسم من از این راه خاکستری

به تو که خاطره‌هامو به همیشه می‌بری

به تو پل می‌زنم از بهانه‌هامو

از همه شبانه‌هامو

می‌رسم به تو دوباره

بوی عطر تو میدن ترانه‌هامو

پُر اسمت می‌شن عاشقانه‌هامو

از گل و شعر و ستاره

می‌رسم به تو دوباره

نیستی اما یادت اینجاست

وقت گل کردن رویاست

ارسال نظر