تشخیص و شناسایی لبه‌های یک تصویر

Edge Detection

در این مقاله لبه‌های یک تصویر بر اساس شبکه عصبی و به کمک ضرایب گیبر شناسایی شده است. این مقاله به زبان فارسی می‌باشد.

در این روش ابتدا با استفاده از مدل درخت چهارتایی نقاط با جزئیات کم تصویر به بلوک‌های با اندازه متغیر و نواحی با جزئیات زیاد به بلوک‌های یکسان 6×6 تقسیم می‌گردند. جهت دانلود مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

رمز: www.mehrakizadeh.com

ارسال نظر