تشخیص نوع مدولاسیون سیگنال دریافتی

Modulation Detection

تشخیص مدولاسیون دارای کاربردهای زیادی است، که از جملۀ این کاربردها کنترل نحوۀ استفاده از طیف الکترومغناطیسی، تأیید سیگنال و کاربردهای نظامی نظیر جنگ الکترونیک، تحلیل و مراقبت تهدید است.

در این مقاله که به زبان پارسی است الگوریتم جدیدی جهت طبقه‌بندی سیگنال‌های مدوله شده مختلف و بر اساس تحلیل زمان – فرکانسی سیگنال ارائه شده است. در این روش از توزیع‌های زمان – فرکانس Wigner و Choi-William استفاده شده و نتایج حاصل از این دو توزیع با هم مقایسه شده‌اند. جهت دریافت فایل روی لینک زیر کلیک نمایید:

رمز: www.mehrakizadeh.com

ارسال نظر